Polityka prywatności

Przeglądając i używając serwis internetowy Grzejesz.pl, subskrybując newsletter lub korzystając z Panelu Klienta, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na niniejszej stronie.

Serwis Grzejesz.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z serwisu Grzejesz.pl w jakikolwiek sposób obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu Grzejesz.pl oraz nie subskrybować newslettera.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektóych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób, jasno określony na konkretnej podstronie serwisu. Dane, o które możesz zostać poproszony, to zazwyczaj adres e-mail. W przypadku zapytań ofertowych i innego rodzaju formularzy, których celem jest nawiązanie pewnej płaszczyzny współpracy bądź relacji, możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu oraz ogólnie przyjętych norm etycznych. Niepodanie wymaganych danych może wpłynąć na niepowodzenie wykonania żądania, a w konsekwencji może zablokować cały proces wysłania formularza.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie bezpłatnego elektronicznego biuletynu (newslettera) wymaga podania podania w odpowiednim formularzu tylko i wyłącznie adresu e-mail. Pole jest wypełniane obowiązkowo.

Uzyskany w ten sposób adres jest dodawany do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby z powodzeniem wysłać wiadomość dotyczącą nowości w serwisie lub oferty firmy KG net.

Subskrybent ma prawo w każdej chwili wypisać się z listy dystrybucyjnej i może to zrobić w dziale Newsletter w Serwisie, lub przez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej za pośrednictwem newslettera od momentu aktywacji jego adresu e-mail.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów oraz produktów w serwisie, oraz innych materiałów związanych z serwisem, mogą być widoczne dla wszystkich osób odwiedzających witrynę.

Inne formularze i reklamy

Formularze i reklamy dotyczące produktów i usług, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez serwis, nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies

Sposób wykorzystywania cookies przez serwis opisuje Polityka Cookies.

Partnerzy i inne podmioty

Serwis Grzejesz.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, adresowych ani żadnych innych poufnych informacji zgromadzonych przez Serwis.

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, któych dane kontaktowe podane są w Serwisie lub w adresach e-mail.

W przypadku pytań, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.